top of page

TURBOT

een chatbotonderzoek op maat van KMO's

Wat houdt het onderzoek in?

Binnen dit onderzoek verwerven we inzichten via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken bij eindgebruikers, chatbotexperten en bedrijven die reeds ervaring hebben bij de opzet van AI-chatbots.

 

Op deze manier willen we jouw KMO helpen om betere beslissingen te nemen

Digital social media
Onderzoeksinfo: Over ons
Investeringsgrafiek

HET ONDERZOEKSDOEL

Via dit onderzoek ontwikkelt Thomas More een AI-Chatbotimplementatiegids voor KMO’s  die antwoorden biedt op volgende vragen:

 • Hoe en waar kan je als Vlaamse KMO AI-chatbots best inzetten?
   

 • Welke checklist moet je doorlopen om de juiste AI-chatbot keuzes te maken?
   

 • Welke AI-chatbottechnologieën zijn er? Welke zijn haalbaar en betaalbaar voor uw KMO?
   

 • Wat zijn de verwachtingen en mogelijke hindernissen bij jouw interne en externe klanten m.b.t. AI-chatbots?
   

 • Hoe maak je een AI-chatbot kosten-baten analyse?
   

 • Hoe betrek je alle stakeholders bij jouw chatbotptoject?
   

 • Welk stappenplan kan je als KMO best doorlopen om een AI-chatbot te implementeren? 

Onderzoeksinfo: Wie wij zijn

Marijke Brants

Dr. Marijke Brants is voltijds onderzoeker binnen het speerpunt ‘digitale en duurzame innovatie’. Ze behaalde een doctoraat in de psychologische neurowetenschappen en was daarna 5 jaar actief als directeur onderzoek van een trendonderzoeksbedrijf.

 

Sinds 2020 is ze actief betrokken in dit onderzoek en neemt ze als projectcoördinator een centrale rol op binnen Turbot. 

marijke.jpg

Het onderzoeksteam

Onderzoeksinfo: Ontmoet het team
logo.png

Turbot is een onderzoek van Thomas More

©2020 Thomas More Turbot onderzoek

bottom of page